Deze website is eigendom van Elan Huid- en Voetverzorging, gevestigd te Halsteren. Alle mogelijke inspanning is gepleegd om er zorg voor te dragen dat de informatie op en de werking van deze site juist is. Elan Huid- en Voetverzorging kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de consequenties van acties die zijn gebaseerd op de verstrekte informatie, opgenomen teksten, artikelen, mededelingen of andere inhoud danwel werking van deze site en daaraan gerelateerde informatie. Wanneer u een artikel of passage van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u Elan Huid- en Voetverzorging en deze website als bron vermeldt als ook ons vooraf op de hoogte stelt en ons een exemplaar van uw publicatie toezendt.